Svenska English

TLV beslutar att Espranor® ingår i läkemedelsförmånerna

Postat 2017/12/18

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har idag meddelat att man bedömer att förutsättningarna för subvention av läkemedlet ESPRANOR® (buprenorfin oral lyfilisat) är uppfyllda. ESPRANOR® kan därför subventioneras med begränsning, som innebär att läkemedlet endast subventioneras när det ges under uppsikt av vårdpersonal. Beslutet gäller från och med 15 december 2017.

ESPRANOR®, marknadsförs i Norden av MedCaps helägda dotterbolag Unimedic.

”Detta är ett viktigt besked för vården av patienter med substitutionsbehandling av opioider. Användningen av ESPRANOR® ger direkta praktiska fördelar för vården utan att äventyra säkerheten eller effekten. Beslutet innebär en väsentlig bättre tillgänglighet för ESPRANOR® i Sverige.” säger Anders Edvell, VD på Unimedic.

ESPRANOR® (Buprenorfin oral lyfilisat) är en ny, frystorkad waferformulering av buprenorfin som sönderdelas snabbt när den placeras på tungan. Det är indicerat för substitutionsbehandling för opioidmissbruk, inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandling med Espranor är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 15 år eller äldre som har kommit överens om att bli behandlad för missbruk.