Svenska English

TLV beslutar att CRESEMBA® ingår i läkemedelsförmånerna

Postat 2017/12/18

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har idag meddelat att man bedömer att förutsättningarna för subvention av läkemedlet CRESEMBA® är uppfyllda. CRESEMBA® kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna i Sverige. Beslutet gäller från och med [ ].

CRESEMBA®, som sedan 2016 marknadsförs i Norden av MedCaps helägda dotterbolag Unimedic, är sen tidigare subventionerat i övriga nordiska länder.

”Detta är ett viktigt besked för svenska patienter med svåra invärtes svampinfektioner och ger dem tillgång till ett nytt innovativt behandlingsalternativ. Beslutet innebär en väsentlig bättre tillgänglighet för CRESEMBA® i Sverige.” säger Anders Edvell, VD Unimedic AB.

Cresemba innehåller den aktiva substansen isavukonazol som tillhör klassen triazoler.

Invasiv aspergillos och mukormykos drabbar främst luftvägarna hos immunsupprimerade individer och kan därifrån disseminera till andra organsystem. Mortaliteten vid obehandlad infektion är nästintill 100 %. För invasiv aspergillos finns det flera behandlingsalternativ, förstahandsval vorikonazol enligt internationella behandlingsriktlinjer, medan det för mukormykos enbart är amfotericin B som har haft denna indikation. Som komplement till specifik terapi utgör kirurgisk debridering och kontroll av underliggande sjukdom viktiga åtgärder.