Svenska English

Extempore

Extempore är specialtillverkade läkemedel som ger stora möjligheter till individanpassad behandling. De vanligaste anledningarna till att förskriva extemporeläkemedel är att:

  • rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas.
  • det inte finns något godkänt läkemedel/licenspreparat med den önskade substansen.
  • ett läkemedel har så kort hållbarhet, att det måste färdigställas i anslutning till användning.
  • det godkända läkemedlet/licenspreparatet innehåller ett ämne som patienten är överkänslig för.

Unimedic tillverkar följande beredningsformer, men nya tillkommer kontinuerligt.

  • Sterila injektionsläkemedel
  • Flytande perorala beredningar
  • Tandvårdspreparat

Samtliga produkter tillverkas enligt gällande regelverk för läkemedel och lyder under EUs miljölagstiftning.

Som extemporeapotek i Sverige så producerar och levererar vi ett antal anpassade lösningar samt lagerberedningar till vården. Ett ex är slutna kopplade system för antibiotikaanvändning.

Välkommen in till vår Info & Order Plattform för att få mer information om vilka produkter vi tillhandahåller. Där framgår också i aktuella fall,  vilka av APL:s produkter de är ersättningsbara gentemot. Det behövs dock ett konto för att ta del av produktlistan. Du ansöker om kontot här.

För att förskriva extempore
Hur man förskriver (och hittar) extempore läkemedel i olika journalsystem har vi nedan en kortfattad beskrivning för de vanligaste journalsystemen på marknaden.

extempore sidan

 

Ansök om ett konto hos Unimedic Pharma