Svenska English

Om oss

Unimedic har lång erfarenhet och expertis inom tillverkning, utveckling, distribution, försäljning och marknadsföring av läkemedel. Idag är bolaget ett av det snabbast växande läkemedelsföretaget i norden och har under tre år ökat omsättningen från 100 MSEK till 600 MSEK. Läkemedelsverksamheten i Matfors startade i mitten av 1960-talet som ett distriktslaboratorium och var dåtidens extemporeapotek i Sundsvall tillika privatägt.
På 1970-talet förstatligades apoteken i Sverige och anläggningen i Matfors blev en del av statliga ACO. Under 1980-talet ägdes fabriken först av Kabi, och senare av Pharmacia.

1992

Unimedic AB grundades av Nils Ivrell, Lennart Leyonberg, och Kenth-Olov Norman i samband med att Pharmacia upphörde med sin produktion i Matforsfabriken. Då bestod verksamheten av kontraktstillverkning och ett tiotal personer arbetade på anläggningen i Matfors.

2006

Unimedic förvärvades av NewScience som senare blev MedCap-koncernen.

2011

Unimedic blir det första privata Extemporeapoteket på 40 år – och den första utmanaren till statliga APL.

2012

Unimedic köpte Ergobe Pharma som var det första bolaget i Sverige att fokuserat jobba med licensläkemedel.

2013

Företaget förvärvade Metadon Pharmadone, samt Cross Pharma. Cross Pharma var pionjär och det första företaget i Sverige som startade import av licensierade läkemedel på 1980 talet.

2014

Unimedic Pharma AB etableras och blir starten för vår satsning inom Specialty pharma tillika marknads- och säljbolag. Här marknadsförs bland annat egenutvecklade och inlicenserade läkemedel med fokus på akut- och sjukhusprodukter.

Idag har Unimedic 150 anställda fördelade på produktion, kvalitet, administration, marknad & försäljning samt lager och distribution.

2015

Unimedic lanserar sitt första egenutvecklade läkemedel Fenylefrin i Sverige.
Unimedic förvärvar Miwana AB som är tillverkare av nässpray produkter vilket kompletterar bolagets övriga tillverkning av flytande läkemedel.

2016

Unimedic tecknar ett flertal långa distributionskontrakt för Norden med partners som Basilea, Martindael och Ayrton.
Unimedic registrerar ytterligare två egenutvecklade produkter för den svenska marknaden (Flourin och D-Vitamin).

2017

Unimedic har etablerat kommersiell verksamhet på samtliga Nordiska marknader inklusive Polen.
OP Andersson destilleri invigs vid Unimedics fabrik i Matfors.
Under början av 2017 registrerades ytterligare en egenutvecklad produkt för den Svenska marknaden (Prednisolon Klysma).