Svenska English

Zutectra 500 IE

LÄKEMEDELSFORM
Injektionsvätska, lösning (injektion).
Lösningen är klar och ljusgul eller ljusbrun.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
En förfylld spruta à 1 ml innehåller Humant hepatit B-immunglobulin 500 IE.
Humant proteininnehåll 150 mg/ml av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B-virus ytantigen (HBs) på 500 IE/ml.

INDIKATION
Förebyggande av återinfektion med hepatit B-virus (HBV) hos HBV-DNA-negativa vuxna patienter minst 6 månader efter levertransplantation på grund av leversvikt orsakad av hepatit B.

Samtidig användning av adekvata virostatiska medel bör övervägas, om lämpligt, som standardprofylax för återinfektion med hepatit B.

FASS