Svenska English

Metadon Pharmadone

LÄKEMEDELSFORM
Oral lösning.
Klar färglös lösning med lukt och smak av hallon.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
En dos (50 ml) oral lösning innehåller 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg,
45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg,
140 mg eller 150 mg metadonhydroklorid.
Hjälpämnen med känd effekt: glukos, sackaros (11 g/dos), metylparahydroxibensoat.

INDIKATION
Substitutionsbehandling vid opiatberoende.
Metadonbehandlingen är en del i ett omfattande behandlingsprogram som består av medicinsk, social och psykologisk omvårdnad. Behandling med metadon bygger på gällande föreskrifter från behörig nationell myndighet.

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
1 flaska – 50 ml (alla styrkor) och 7 flaskor (1×7) (50 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg,
90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg och 150 mg).

Metadon Pharmadone 10 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 15 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 20 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 25 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 30 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 35 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 40 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 45 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 50 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 55 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 60 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 70 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 80 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 90 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 100 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 110 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 120 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 130 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 140 mg, oral lösning
Metadon Pharmadone 150 mg, oral lösning

FASS