Svenska English

Adrenaline Martindale Pharma
0,1 mg/ml

LÄKEMEDELSFORM
Injektionsvätska, lösning
Klar, färglös lösning med ett pH på 2,5-3,5.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 ml injektionsvätska, lösning innehåller adrenalintartrat motsvarande 0,1 mg adrenalin.
Varje 10 ml ampull innehåller adrenalintartrat motsvarande 1 mg adrenalin.
Hjälpämnen med känd effekt:
Natriummetabisulfit 1,0 mg per ml (E223).

INDIKATION
Hjärt-lungräddning
Akut anafylaxi

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
10 x 10 ml ampuller

FASS