Svenska English

Läkemedelsverket godkänner Morfin Unimedic som ett registrerat läkemedel i Sverige

Postat 2018/06/04

Läkemedelsverket har meddelat att man godkänt Morfin Unimedic 1 mg/ml injektionsvätska som ett registrerat läkemedel i Sverige. Beslutet har redan trätt i kraft.

”Tillgång till Morfin i denna pediatriska formulering som ett registrerat läkemedel är viktigt och ökar tillgängligheten för klinikerna.” säker Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ).

Morfin 1 mg/ml har sedan många år tillverkats och tillhandahålls som ett extempore läkemedel av Unimedic i Matfors. Detta är en unik styrka anpassad för pediatrisk behandling.

Morfin 1 mg / ml är det femte läkemedlet som Unimedic har konverterat från extempore till registrerat läkemedel. Sedan tidigare har Fenylefrin, Prednisolon klysma, Oxibutynin och Efedrin konverterats från extempore till registrerat läkemedel.