Svenska English

Läkemedelsverket godkänner läkemedlet Oxibutynin Unimedic för försäljning i Sverige

Postat 2018/02/26

Läkemedelsverket har idag meddelat att man godkänt läkemedlet Oxibutynin Unimedic 0,5 mg/ml intravesikal lösning för försäljning i Sverige. Beslutet gäller från och med 21 december 2017.

”Detta är ett viktigt tillskott i behandlingen till svårt utsatta patienter. Att få tillgång till Oxybutynin som ett godkänt läkemedel underlättar för både förskrivare och brukare. Det finns nu även möjlighet för övriga länder att få tillgång till ett godkänt läkemedel med hög kvalitet genom så kallad licensförskrivning.” säger Anders Edvell, VD Unimedic AB.

Oxybutynin har sedan många år tillverkats och tillhandahålls som ett extempore läkemedel av Unimedic i Matfors. Detta är en beredningsform för intravesikal användning. Användningen av Oxybutynin är idag en standardbehandling till framförallt barn med neurogena skador (ryggmärgsskador) med frekventa urinträngningar och trängningsinkontinens. Oxybutynin Unimedic 0,5mg/ml intravesikal lösning är ett antimuskarint antikolinergikum och ges via kateter normalt 2-3 gånger per dag.

Oxibutynin är det tredje läkemedlet som Unimedic har konverterat från extempore till godkänt läkemedel efter Fenylefrin och Prednisolon klysma.