Svenska English

Läkemedelsverket godkänner Efedrin Unimedic som ett registrerat läkemedel i Sverige

Postat 2018/05/31

Läkemedelsverket har idag meddelat att man godkänt Efedrin Unimedic 5 mg/ml injektionsvätska som ett registrerat läkemedel i Sverige. Beslutet gäller från och med 29 maj 2018.

”Detta är ett viktigt tillskott i behandlingen av blodtrycksreglering vid narkos och dosen är anpassad efter de nordiska terapitraditionerna. Att få tillgång till Efedrin i denna formulering som ett registrerat läkemedel ökar tillgängligheten för klinikerna.” säker Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ).

Efedrin 5 mg/ml har sedan många år tillverkats och tillhandahålls som ett extempore läkemedel av Unimedic i Matfors. Detta är en unik styrka bättre anpassad för den nordiska terapitraditionen. Användningen av Efedrin är idag en standardbehandling för att reglera blodtrycket under anestesi.

Efedrin 5 mg / ml är det fjärde läkemedlet som Unimedic har konverterat från extempore till registrerat läkemedel. Sedan tidigare har Fenylefrin, Prednisolon klysma och Oxibutynin konverterats från extempore till registrerat läkemedel.