Svenska English

TLV beslutar att Oxibutynin ingår i läkemedelsförmånerna

Postat 2018/06/14

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har idag meddelat att man bedömer att förutsättningarna för subvention av läkemedlet Oxibutynin är uppfyllda. Oxibutynin kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna i Sverige. Beslutet gäller från och med 14 juni.

”Det känns väldigt bra att vi nu fått klart med subventionen av Oxibutynin för dessa barn. I och med detta underlättas tillgången dramatiskt för denna grupp, med en betydande patientnytta som följd ” säger Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ).